دسته‌بندی

دسته بندی به صفحه‌ای گفته می‌شود که مجموعه‌ای از محصولات مرتبط را نشان می‌دهد، با تعیین دسته‌بندی، محصولات شما بر اساس دسته مربوطه در بخش هدر سایت به نمایش در می‌آید.