ارتباطات با مشتری

ایجاد راه‌های تعاملی و ارتباطی با مشتریان، سبب اعتماد هر چه بیشتر آن‌ها به کسب و کار اینترنتی شما می‌شود. به همین جهت، راه‌های ارتباطی متعددی را باید برای مشتریان خود تعیین کنید که سازیتو با در نظر گرفتن کانال‌های متفاوت، این امر را برای شما آسان و ساده کرده است.