ویرایش پوسته

پس از تکمیل اطلاعات و ساخت فروشگاه، اگر فروشگاه خود را مشاهده کنید با بخش‌ها و تصاویر پیش‌فرض متعددی روبرو خواهید شد، امکان حذف ویرایش و جایگزین کردن این تصاویر در بخش ویرایش پوسته وجود دارد و با شخصی سازی پوسته، این تصاویر حذف خواهد شد. پوسته‌، نمای بصری فروشگاه اینترنتی شماست. پوسته‌ها در سازیتو به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با هر نوع کسب و کاری همخوانی داشته باشند. پوسته‌ها تنها با یک کلیک فعال می‌شوند. برای اطلاع از انتخاب پوسته و نحوه ویرایش آن، عناوین موضوعات زیر را مطالعه کنید.