کد تخفیف

یکی از راه‌های حفظ و جذب مشتریان، ارائه کد تخفیف برای آن‌ها در موقعیت‌های خاص است، اگر شما هم از آن دست فروشگاه‌هایی هستید که در فصول مختلف سال، روی محصولات مشخصی، تخفیف در نظر می‌گیرند، ویژگی ساخت کد تخفیف در سازیتو را از دست ندهید. شما می‌توانید کد تخفیف‌های خود را بهینه و شخصی‌شده با اهدافی که برای فروشگاه اینترنتی خود در نظر گرفته‌اید بسازید. برای ساخت کد تخفیف توضیحات بخش‌های زیر را مطالعه کنید: