صفحات

 یکی از قابلیت‌های که به واسطه ساخت فروشگاه در سازیتو برای شما فراهم شده است، امکان طراحی صفحات مختلف است که در کنار صفحات اصلی و محصول، شما می‌توانید، صفحه‌های داخلی متعددی را طراحی کنید.

امکان طراحی صفحات به طور جداگانه در نسخه حرفه‌ای و پیشرفته سازیتو امکان‌پذیر است.