پرداخت

برای اینکه فروش آنلابن خود را آغاز کنید، باید روش‌های پرداخت را برای فروشگاه تعریف کنید و درگاه خود را متصل کنید. برای اطلاع از نحوه اتصال و اعمال تنظیمات، توضیحات عناوین زیر را مطالعه کنید.