ارسال

روش‌های ارسال متعددی وجود دارد که فروشگاه‌های اینترنتی با توجه به نیاز‌های خود می‌توانند یکی از آن‌ها را برای ارسال مرسوله به مشتری انتخاب کنند. همچنین، مدیریت فروشگاه و ارتباط با مشتری کاملا به عهده فروشگاه‌دار است، این امر به این منظور است که ارسال محصول، لغو سفارش و ارتباط با مشتری تماما به عهده خود شماست. به عبارتی دیگر، فروشگاه‌های ساخته شده توسط سازیتو، فعالیتی کاملاً مستقل دارند و هیچ مداخله‌ای از طرف سازیتو نمی‌شود.