بروزرسانی‌ها

سازیتو بر اساس درخواست هایی که از طرف فروشگاه اینترنتی دریافت میکند، ویژگی‌های جدیدی را در طی مدت زمان مشخص به پلتفرم فروشگاه ساز اضافه می‌کند که در این بخش نحوه کار با ویژگی‌های جدید به طور کامل توضیح داده شده است.